ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΝΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

19 Οκτωβρίου 2019

Course Outline

Σκοπός της εξειδίκευσης «Προπονητής Τένις» είναι να αποκτήσεις τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική σου ενασχόληση ως προπονητής με το άθλημα της αντισφαίρισης (τένις). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάρτιση πάνω στην ειδική διδακτική του αθλήματος και την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνικής κατάρτισής σου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών σου θα γνωρίζεις τις βασικές τεχνικές του αθλήματος και θα διαθέτεις τις απαιτούμενες ικανότητες για να εξασκήσεις το επάγγελμα του προπονητή τένις ειδικότερα στις αναπτυξιακές ηλικίες, ή να ασχοληθείς με το τένις στον ερευνητικό ή επιχειρηματικό τομέα.

Ενδεικτική Υλη της Εξειδίκευσης «Προπονητής Τένις»

 • Τα διαφορετικά στάδια του «Tennis 10’s» και οι αντίστοιχες αναπτυξιακές ηλικίες των αθλητών – μαθητών του τένις στο «κόκκινο», το «πορτοκαλί» και το «πράσινο» επίπεδο,
 • Τεχνική ανάλυση των χτυπημάτων: slice service, και slice fοrehand.
 • Συνήθη και πιθανά λάθη. ∆διόρθωση λαθών. Μεθοδική διδασκαλίας των κτυπημάτων,
 • Βιντεοσκόπηση της τεχνικής εκτέλεσης των κτυπημάτων των φοιτητών και διεξοδική συζήτηση,
 • Κανόνες συμπεριφοράς παικτών εντός και εκτός γηπέδου, στην προπόνηση και σε αγώνα.
 • Χωρισμός των ασκήσεων (drills) στο γήπεδο ανάλογα µε τον επιδιωκόμενο στόχο.
 • Βασικές αρχές τακτικής μονού και διπλού αγώνα.
 • Τεχνική ανάλυση των χτυπημάτων slice backhand και lob slice στο fh και bh. Λάθη και διορθώσεις.
 • Ειδική ατομική τακτική άμυνας και επίθεσης. Ειδική τακτική σε διπλούς και μικτούς αγώνες.
 • Πρακτική εφαρμογή στη διαιτησία (διαιτητής καρέκλας και κριτές γραμμών).
 • Προφίλ του προπονητή.
 • Φυσική κατάσταση (ταχύτητα και αντοχή).
 • Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης και της επίδοσης.
 • Εξάσκηση στην τροφοδοσία ασκούμενων για την εκτέλεση βασικών κτυπημάτων.