Προπόνηση ισορροπίας και πλειομετρική προπόνηση

Προπόνηση ισορροπίας και πλειομετρική προπόνηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Φώτης Τσούμος

Έναρξη: 8 & 11 Δεκεμβρίου 2019

Διάρκεια: 8 ώρες

Course Outline

  • Προπόνηση ισορροπίας (balance training).
  • Προπόνηση σε ασταθείς ελαστικές επιφάνειες.
  • Πλειομετρική προπόνηση (plyo-training).
  • Υποδείγματα λειτουργικών προπονήσεων με ημισφαιρικές επιφάνειες τύπου BOSU και βαριές μπάλες (medicine ball).

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται όπως έχει την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019.